SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Adres główny

Studio Wiedzy Sp. z o.o.
ul. Lewicka 14/12
02-547 Warszawa

info@studiowiedzy.pl

tel.

22 405 06 01

fax: 22 405 06 51

NIP: 5213664264
KRS: 0000491884
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Regon: 147043596

Bank BPH S.A.; nr konta: 28 1060 0076 0000 3380 0008 4561 

Redakcja i reklama

Magdalena Garstka – Asystent Projektów

magdalena.garstka@hrnews.pl

tel.
600-065-118

Joanna Pietrzak - Redaktor Naczelna HRNews

joanna.pietrzak@hrnews.pl

tel.
531-977-305

Dział szkoleń, doradztwa i eventów

Dział Sprzedaży

Dział rozwoju biznesu

Łukasz Jarota - Członek Zarządu

lukasz.jarota@studiowiedzy.pl

tel.
795-115-885

Joanna Dutkiewicz-Kowalska - Prezes Zarządu

joanna.dutkiewicz@studiowiedzy.pl

tel.
795-117-109
Top